November 13, 2009

Bra gjort, DN!

2 Comments:

Anonymous Leonard said...

Det var nog den bästa och mest trovärdiga artikel jag läst om Kina-Tibet frågan än så länge. VAd tycker du i frågan då?

1:16 PM, January 27, 2010  
Blogger Space babe said...

Jag är väl politiskt naiv och okunnig om implikationer för säkerhetsläget i Kina, men jag tycker att folk som vill vara självständiga kan få vara det.

Hur som helst borde kinesiska kommunistpartiet till att börja med ge Dalai Lama en chans att visa att han genuint önskar en fredlig lösning.

9:12 PM, February 01, 2010  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se