March 5, 2008

Tsarskij Sad igen


Rättvänd.

3 Comments:

Blogger Jessika said...

Eh nej, bara om mman står på huvudet.

7:05 PM, March 05, 2008  
Blogger Ondskan said...

Hihihihi. Det räcker inte att man säger att den är rättvänd.

8:38 PM, March 05, 2008  
Anonymous Örjan said...

Ha ha ha
Prova igen.
Nu med åtminstånde 90 graders förskjutning
Jag har lättare för att luta huvudet än att stå på händerna

12:05 AM, March 06, 2008  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se