October 25, 2008

M Jenny o Ondskan


På Roxy.

4 Comments:

Blogger Pär said...

Är det Ondskan i dörröppningen, eller blandar han grogg till höger?

1:58 PM, October 26, 2008  
Blogger Morelli said...

är det min kalufs? ska vi outa partybilden jag tog eller mathimlen?

3:52 PM, October 26, 2008  
Blogger Space babe said...

Pär, Ondskan är den lilla kalufsen som är till vänster om Jennys kalufs. Hon syntes bättre i mobilen... som jag såg det igår.

Jenny, jag vet inte. Äh, outa den du. Om du får för Ondskan.

9:49 PM, October 26, 2008  
Blogger Ondskan said...

Jag har ju redan outat den!

2:57 PM, October 28, 2008  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se