October 21, 2008

Äntligen prosapolis!

Åh, det här är så bra! Hoppas det blir ett stående inslag! Jag är ingalunda ofelbar själv, men texter i offentligheten behöver skärskådas oftare.

1 Comments:

Blogger Jessika said...

Tar dom rudberg härnäst så blir det ett lustmord. Jag hoppas också på ett stående inslag.
Och jag gör syftningsfel, stavar fel och undrar ibland om jag alls kan svenska men är man författare så kan man vänta sig lite bättre behandling av svenska språket.

1:23 AM, October 22, 2008  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se