May 22, 2007

Jag - tönten

You scored as Geek.

Geek

70%

Punk

50%

Emo

40%

Gothic

30%

Preppy

30%

Ghetto

10%

Jock

0%

Are you punk, ghetto, gothic, preppy, etc.
created with QuizFarm.com

Labels:

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Åh, du är tönt! Bättre än preppy, tror jag...

/L

1:46 PM, May 22, 2007  
Blogger Martin said...

Jag är punkare. I rätt stor utsträckning är jag också tönt och got.

2:32 PM, May 22, 2007  
Blogger //Norman Fibbler said...

Jag var 95% punkare, vilket gläder mig enormt. Det visar att dom gamla punkrötterna från 78´lever ännu!

//NoRmAn (punkigt va?)

7:25 PM, May 22, 2007  
Blogger Anna-Eva said...

Och jag är 70% punk :)

11:13 AM, May 24, 2007  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se