September 6, 2008

I Falun


Gruvan

3 Comments:

Blogger Vinlusen said...

Fint! Vad gör du i kurbitsmålningens och Gustafskorvens landskap?

2:45 PM, September 06, 2008  
Blogger Space babe said...

Jag var på 40-årskalas hos en f d klasskamrat. Vilken Gustaf har korven namn efter och varför?

12:10 PM, September 08, 2008  
Blogger Pär said...

Gustafskorv görs i Gustafs som har namn efter Gustav III. Det var förresten oro i trakterna för några år sedan då man införde nya regler för import av hästkött, eller vad det nu var, och man beredde sig för en lång och svår Gustafskorvtorka. Kravaller uteblev, dock.

8:25 PM, September 14, 2008  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se