November 30, 2010

Så jäkla bra

Äntligen! Någon/några som säger det som borde vara självklart. Man måste vara blind för att inte se det. Jordens resurser är ändliga och evig tillväxt är omöjligt.

2 Comments:

Blogger Lagers tabberas said...

...och solen kommer också att slockna

10:14 AM, December 11, 2010  
Blogger Space babe said...

Lager, jag förstår inte riktigt. Menar du att eftersom solen ändå kommer slockna kan vi lika gärna använda resurserna på jorden efter vårt behag och inte bry oss om de kort- eller långsiktiga (beroende vilket perspektiv man har) konsekvenserna av detta?

11:57 AM, January 06, 2011  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se