September 8, 2006

Längtan till fäderneslandet

Jag längtar så till Kina. Den senaste månaden har denna längtan kommit över mig i korta, men intensiva vågor. När jag varit på väg hem en sen, ljummen kväll och luften doftar av mörker och fukt. När jag cyklat i lätt duggregn genom lummig grönska. Idag när jag ser BBC World rapportera från Himmelska fridens torg och intervjua en kinesisk student. Studenten var så där slängigt ofräsch som många kineser tenderar att vara. Stor nostalgi.

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jag förstår hur du känner..som en stor klump av saknad i magen..
I hate it..

//Norman B Fibbler

9:28 PM, September 08, 2006  
Blogger ondskan said...

det är konstigt med längtan. den kan utlösas av saker man är helt oförberedd på. så plötsligt: saknad. Något som man inte helt kan sätta fingret på men som aldrig kommer tillbaka.

11:53 AM, September 09, 2006  
Blogger ondskan said...

Hej Space babe! Nu börjar du bli lika långsam som jag på att blogga! Vad händer?

9:48 AM, September 14, 2006  
Blogger Space babe said...

Mammas parkinson tömmer mig på energi. Jag önskar hitta en anhörigförening. Jag försöker hitta på aktiviteter åt henne. Jag fattar inte hur jag ska stå ut ytterligare en månad.

10:00 AM, September 14, 2006  
Blogger ondskan said...

Ah. Vi är visst tömda på energi lite till mans.

4:39 PM, September 14, 2006  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se