May 3, 2007

Ronny gör det igen

Hur kan man annat än älska karln? Kristallklart formulerad text om en bok som handlar om den avgörande roll socialdemokratin spelat för demokratin as we know it. Läs hela.
Berman menar att forskare och politiker inte riktigt har insett den centrala roll som socialdemokratin spelat under en stor del av 1900-talet. Under första halvan var Europa den mest krigshärjade av alla kontinenter, under den andra den lugnaste och mest harmoniska. Hur var denna förändring möjlig?

En vanlig förklaring är att de totalitära rörelserna besegrades av en framgångsrik allians mellan demokrati och kapitalism, uppbackad av amerikanska vapen och ekonomisk hjälp. Det ligger en hel del i denna förklaring. Men den missar, som Berman ser det, den omständigheten att kapitalismen långt in på 1900-talet misstrodde demokratin, och vice versa. Den politiska kraft som i själva verket sammanförde demokratin med kapitalet var, menar Berman, socialdemokratin. Det är den som lotsat historien till dess "slut", för att använda ett uttryck från amerikansk samhällsdebatt. När därför moderaterna kallar sig det nya arbetarpartiet är det kanske inte bara en språklig gimmick. De har sett vart vinden blåser. Eller som Bo Rothstein uttrycker det i en artikel efter valet: sossarna föll, men deras politik segrade.

Labels: , ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

tack, den var verkligen bra/ jenny m

2:14 PM, May 03, 2007  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se