July 29, 2007

I höst

Blir det en resa till Kina igen. Denna gång mest i Beijing. Jag kan inte riktigt fatta att jag bokat och betalt resan. Detta gör det verkligare.

Labels: , ,

1 Comments:

Blogger Vinlusen said...

Då ses vi. Tillfällig tillgång till blogspot genom en god väns VPN tjosan hejsan.

3:30 PM, August 05, 2007  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se