October 2, 2007

Lämpligt och olämpligt

En uppsättning oundgängliga fraser att kunna, vare sig du är kund eller expedit i Kina.


Tack Pinne!

De utan översättning betyder:
8. Don't bother asking/looking if you can't afford it!
9. But you are a man! (Mkt konstig sak att säga, jag måste ha för dålig fantasi för att föreställa mig när någon kan tänkas vilja säga något sånt i en butik...)
10. Look at you, stupid!

Labels: , ,

3 Comments:

Blogger Jessika said...

I Japan säger man som kund tack, eller snarare förlåt, om man har fått en expedit att plocka fram någon vara som man sedan inte köper.
Apropå språkvindlingar.

8:20 PM, October 02, 2007  
Blogger Lisa said...

Kram! Tänker på dig.

12:08 PM, October 07, 2007  
Blogger Space babe said...

Japaner...men det är ändå ok, bättre än i Kina, att börja med att varna om att helvetet bryter loss om du ej köper ngt du vill titta närmare på.

12:10 PM, October 10, 2007  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se