January 17, 2008

每日新闻

7 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hm, Daily news?
Isapisa

3:24 PM, January 17, 2008  
Blogger Jessika said...

Varje
dag
ny
(början?) sista tecknet finns bara förenklat i japanskan och jag hittar det inte. Roligt med tecknet för öra i mitten...

3:45 PM, January 17, 2008  
Blogger Space babe said...

Ja! Vad ni är duktiga!

DN ville ha hjälp att översättas till kinesiska. Jag tänkte spontant på 今日新闻 (Today's News) men en bekant sa 每日新闻 och en googling bekräftade att det redan finns en etablerad översättning till detta namn på fr a taiwanesiska sajter.

4:08 PM, January 17, 2008  
Blogger Space babe said...

Precis, Jessika! Det sista tecknet är "dörr" med ett "öra" i, betyder höra, hörsägen. Det förenklade japanska, är det bara en dörr då eller med nåt förenklat inuti?

4:09 PM, January 17, 2008  
Blogger Jessika said...

Lyssna: 聞
Tecknet innehållet port 門 + öra

Hörsägen, skvaller: 噂

5:00 PM, January 17, 2008  
Blogger Space babe said...

噂 har jag faktiskt aldrig stött på i dagligt tal och minns ej om jag läst, visste i så fall inte vad det betydde.
闻 används enl iciba.com (vilken söktjänst använder du? Verkar vara mkt bra!)i konstruktioner som betyder rykte, känd etc, så jag associerar till hörsägen, dessutom säger min ordbok 现代汉语词典 från 1992:
1. höra
2. det man hör
3. känd
4. rykte
5. lukta
6. familjenamn

6:18 PM, January 17, 2008  
Blogger Jessika said...

För japanska Denshi Jisho:
http://jisho.org/

Jag behöver de små mellan tecknen som bl a aviserar avsikt.
och så använder ju japanskan två alfabet.

Har jisho.org inte orden så get den länkar till andra online-ordböcker.

4:01 PM, January 18, 2008  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se