January 17, 2008

我不知道我应该写什么.睡觉前躺在床上是会有很多想写的,但是一坐在电脑前全都忘了.今天我和颜女一起吃午饭.不怎么好吃.明天我的老公要去美国,我会想他的.最讨厌他离开我.宁可我离开他.

我本来想链接一片在我们杂志看见的文章,非常有意思,是讲没有性爱的婚姻的. 可惜网上没有.

4 Comments:

Blogger Martin said...

Ja, verkligen!

10:26 PM, January 17, 2008  
Blogger Jessika said...

Alltså, det skulle vara lättare om det här skulle vara skrivet på japanska ;). Men jag har klurat ut sista meningen. Tror jag.

12:14 PM, January 18, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Du har inte så mycket att säga när du väl har satt dig för att skriva vid datorn! Det är väl skönt att vara lite ensam också ibland. Isapisa

4:34 PM, January 22, 2008  
Anonymous Anna GC said...

Jag vet vad du kan skriva om... Kinesisk författare på besök i Stockholm nästa vecka...

11:21 PM, January 23, 2008  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se