January 11, 2007

Med mor på Huddinge sjh

3 Comments:

Blogger ondskan said...

???

11:03 PM, January 11, 2007  
Blogger Space babe said...

Maken kom med förklaringen att eftersom patienterna får i sig radioaktiva ämnen så kissar de radioaktivt, vilket gör det olämpligt att kissa utanför och äventyra städpersonalens hälsa.

Jag tyckte det var lika obegripligt som du. Intill fanns en annan skylt: Stäng av telefonen. Så jag spikulerade lite i att "pga radioaktivitet" var fortsättnignen på den. Men visst är skylten lite kul, bortsett från min egen familjetragik?

11:19 PM, January 11, 2007  
Blogger ondskan said...

Den är jätterolig! Om än lite läskig.

9:11 AM, January 12, 2007  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se