November 15, 2005

Skräcken

Jag ska skriva min text om kinesiska bloggar och jag kan inte! Jag är inte kunnig nog, jag kan inte! Surfar runt på kinesiska bloggar och jag är inte i stånd att dra en enda slutsats om dem. Jag har ingen analys, jag kan inte.

Hamnar så småningom på Rebecca MacKinnons blog och HON KAN! Ja, låt henne skriva om kinesiska bloggar. Hon kan så mycket mer om det än jag. Tyvärr lär inte hon skriva 3.700 tecken för 1.700 kr. Så det faller nog ändå på min lott. Och svenskan får stå ut med att jag är så mycket sämre än McKinnon, för de har ändå inte förtjänat henne. De förtjänar mig.

1 Comments:

Blogger Daddy Fool said...

Ge dig nu. Du är bra. Överens?

7:41 PM, November 16, 2005  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se