July 31, 2006

Känslorealism

"...om man också kan önska att de handlingar vilka utförts av en människa som hittills vållat en smärta, inte varit avsiktliga, så bildar de tillsammans en tydlig linje som inga önskningar kan rubba, och det är den linjen, inte våra önskningar, som utvisar hur hon i fortsättningen kommer att handla."

Ur Proust, Swanns värld, s 479

3 Comments:

Blogger AMber said...

I don´t fatt a skvatt! Klart man ska vara realistisk i sin syn på medmänniskor och vänner, men de kan ju också göra fel och de kan ändra sig. Dessutom kan man alltid försöka prata med varandra, även om någon sårat eller gjort illa.

Citatet känns kategoriskt - tycker du det är bra, eller ville du bara ha reaktioner på det?

1:38 PM, August 01, 2006  
Blogger Space babe said...

Jag tycker det är bra. Det är ingående människokännedom. Det handlar inte om enstaka sårande/irriterande/klumpiga handlingar, utan om en rad sådana, vilket bildar en linje. Då vet man vad man har att förvänta sig. Det betyder inte nödvändigtvis att man "gör slut" med kompisen eller familjemedlemmen, men man kanske kan bättre förstå och förbereda sig. Eller minimera umgänget.

3:05 PM, August 01, 2006  
Blogger AMber said...

Aha, då förstår jag bättre! Det ligger det nog något i...

4:25 PM, August 01, 2006  

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker Bloggtoppen.se